BATAVIASTAD

Locatie: Lelystad

OpdrachtgeverEpicurus

i.s.m. Van Wijnen projectontwikkeling

Adviseurs:

Buro Lubbers

Fasestudie

Epicurus heeft een studie gedaan naar de ontwikkeling van Batavia Stad. Deze ontwikkeling is gericht op de combinatie van winkelen, educatie, horeca, recreatie en architectuur in een groene setting. Een integrale ontwikkeling is ingezet op een uitbreiding van en aanvulling op de bestaande functies in Batavia Stad.
Om het plangebied Batavia Stad te ontwikkelen als attractie die een groot publiek aanspreekt hebben wij ons gericht op het creëren van meer samenhang in het plangebied. Een thematische ontwikkeling van het hele gebied vormt de sleutel tot een geslaagde ontwikkeling. Deze thematiek omvat in het plan Bataviapark zowel historische als hedendaagse elementen rondom Nederlandse iconen van de polders, het water, de handel, de wereldzeeën en schepen.
Batavia Stad zal ingebed zijn in het stedelijk weefsel van de stad als geheel, haar directe omgeving en de kust in het bijzonder, zowel ruimtelijk als functioneel. Binnen het plangebied Batavia Stad bevinden zich al een aantal interessante functies die grote bezoekersstromen op gang brengen, zoals Batavia Stad Outlet Shopping, de Batavia Werf, het Nieuw Land Erfgoedcentrum, e.d.