HOLLAND VILLAGE JEJU

Locatie: Zuid-Korea, Jeju

Fase: studie

Gorinchem heeft middels één van haar inwoners een relatie met Zuid Korea. Hendrik Hamel, in 1630 geboren in Gorinchem, was de eerste Europeaan die voet aan wal zette in Korea. Hij heeft er 13 jaar doorgebracht, na schipbreuk te hebben geleden op het eiland Jeju voor de kust van zuid Korea. Na terugkomst in de westerse wereld heeft hij zijn kennis en ervaringen gedeeld waardoor er handels- en culturele relaties ontstonden tussen Korea en Nederland en daarmee de westerse wereld.
De populariteit van Hendrik Hamel is op Korea te herkennen aan een replica van het schip ‘de Sperwer’, een molen en een Holland-museum. Er zijn plannen voor het maken van een Holland Village, een themapark waar de Koreanen kennis kunnen maken met Nederland.
Een aanzet tot het nadenken hierover hebben wij vormgegeven via een beeldboek waarin de karakteristieken van Nederland zijn opgenomen. Belangrijk zijn;
-    Het leven met water; de deltawerken en de polders,
- Nederlandse ruimtelijke ordening, dat resulteert in Hollandse landschappen,
-    Nederland distributieland; de rivieren en de havens,
-    Hollandse meesters; van Vermeer tot Mondriaan,
-    Nederlandse architectuur; van Berlage tot OMA.
Verder onderzoek zal uitwijzen of het themapark meer kan worden dan een verzameling kenmerkende 17e eeuwse Hollandse gebouwen.