HEUSDEN

Locatie: Oud-Heusden

Oppervlakteca. 8,5 ha.

OpdrachtgeverOCG

Ontwikkeling: Epicurus

Adviseurs: BDP Khandehar

Fase: studie

 

 

Epicurus heeft een studie gedaan naar de uitbreiding van het stadje Oud Heusden. Oud Heusden heeft aan de westzijde de belangrijkste hoofdontsluiting, welke tevens belangrijk is voor de vestingstad Heusden en Herpt. In de toekomst is eventueel een tweede aansluiting op de N267 gewenst. De oostzijde van Oud Heusden is slecht ontsloten en een randweg aan deze zijde zou de bereikbaarheid sterk verbeteren.
In het stedenbouwkundig concept wordt de zichtlijn op Heusden versterkt. Het plangebied wordt aan de noordoost zijde open gehouden in de vorm van een waterpartij. De nieuwe ontsluitingsweg aan de oostrand van Oud Heusden volgt de zichtlijn waarmee een zichtrelatie wordt gemaakt met de vesting van Heusden.
De rand van het plangebied krijgt een groene inrichting zodat, vanuit de vesting van Heusden, de bebouwing van Oud Heusden opgaat in het landschap. Het gebied is in drie buurten verdeeld door middel van groene routes die tussen bestaande bebouwing en landschap geplaatst worden en vanuit de bestaande bebouwing doorzichten naar het landschap geven. Gestreefd wordt naar een ontspannen, informeel groene opzet met verspringende bebouwing omzoomd door hagen, groene bermen en licht slingerende wegen. Het Oude Maasje vormt de nieuwe zuidoostelijke ‘groen-blauwe’ rand van Oud Heusden.